ای ایکس ملیز - خرید و فروش سهام ملیز (سهام سرمایه گذاری در پروژه های اینترنتی)
آخرین قیمت سهام ملیز 5.030180 تومان
پایین ترین قیمت سهام ملیز (The lowest Meliz) بالاترین قیمت سهام ملیز (The most expensive Meliz)
4.99993488018 5.95059177208